Bygdegården

Tänndalens Byalag

Medlemskap i Tänndalens Byalag innebär att Du är med och stödjer byalagets ideella arbete för en attraktiv och levande bygd året om.

Nämnas kan bl.a.

 • Ägande och skötsel av Tänndalens Bygdegård
 • Marknader
 • Fest-och kulturaktiviteter
 • Sommarcafé
 • Väg- och bystädning, röjning för att öppna upp byn
 • Medverkan vid skötsel av miljötorg
 • Informationstavlor
 • Skötsel och underhåll av bad- och rastplats
 • Utveckling och underhåll av Tänndalens natur-och blomsterstig
 • Utveckling och underhåll av sevärdheter
 • Medverkan vid underhåll av sommarleder och stigar
 • Skötsel och underhåll av elljusspår
 • Medverkan i Tänndalsgruppen AB som ansvarar för längdskidspåren
 • Utveckling av Funäsfjällen genom medverkan i Västra Härjedalens Bygdesamrådsgrupp och Destination Funäsfjällen

 

 Ditt stöd genom medlemskap i Tänndalens Byalag har avgörande betydelse för vår fortsatta verksamhet.
Delta gärna med förslag för utveckling av vår verksamhet eller med hjälp vid aktiviteter.
Ta gärna personlig kontakt eller via hemsidan.

 

Styrelse 2018 i Tänndalens byalag:

Ordförande Ture Myhr, tel. 070 679 61 93        

Kassör Lena Nilsson, tel.070 204 64 66     

Sekreterare Jessica Swedén, tel.070 527 19 19        

Ylva Lind, tel.070 266 77 53

Tore Kaltoft, tel. 076 047 71 83

Robin Swedén tel. 070 629 72 82

Elias Nygren tel. 076 314 96 25
Tag gärna kontakt!

 

Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr/medlem.

Är barnen många i familjen så går två barn på en medlemsavgift.

Bankgirokonto är 738-3862 (Skriv avsändare och uppge mailadress för utskick av medlemsbevis)

 

Tack för Din viktiga medverkan!

Underhåll på Hamrafjällsleden
Tobias lagar spång på Gruvleden
John kör ut möbel till Andersborgsleden
Tänndalens badplats

Ta del av en sammanfattning av vår verksamhet under 2017: