Bygdegården Vinter

Välkommen till Tänndalens Byalag

Här finns information om vår förening och vad vi sysslar med.

Här ger vi erbjudanden och tips om aktiviteter och annat som finns i vår vackra fjälldal.

Välkomna till Tänndalen!

Anders Hagström i Tänndalen har en egen installerad väderstation.

I år har Byalaget valt att starta ett projekt som vi kallar Skydda mångfalden Tänndalen.
Projektets mål är att informera om, och bekämpa lupiner längs vägsträckan mellan
Tänndalens badstrand och Tänndalens camping, och påbörjas under våren och
sommaren 2021.
Byalaget har beviljats statligt stöd från Länsstyrelsen genom den lokala
naturvårdssatsningen (LONA). LONA är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsenagemang.
Vi välkomnar alla att delta i projektet. För mer information läs vidare i nedanstående dokument och i fliken Lupinbekämpning.

Dags för årets väg- och bystädning!

Lördag 29 maj kl 14.00 samlas vi på bygdegården för tilldelning av städsträckor och utdelning av varselvästar, handskar och sopsäckar.(Medtag gärna egen varselväst).
Vi städar RV 84 mellan Kbygg i Funäsdalen och Västasjögården i Fjällnäs.
Vi kommer även att påbörja årets bekämpning av lupiner med tilldelning av sträckor mellan Tänndalens badstrand och Tänndalens camping.
För städning längs RV 84 gäller att samtliga deltagare tagit del utbildningsfilm via denna länk.
Välkomna!
 


 

Våren är nog på väg. Bilderna tagna på skidtur längs Tännån den 8 maj.

Sommarutsikt vid Tänndalen Arena.

Marknadsföra Härjedalen kunde man redan 1936!
Se gärna denna härliga
film

Aktuellt

Årsmöte Tänndalens byalag.
På grund av gällande coronarestriktioner kommer årsmötet 2021 att flyttas fram till ett senare datum som bestäms av förändrade restriktioner.

Lämna gärna flaskor och burkar för pant i byalagets pantstation vid miljötorget på bygdegården. Alla pengar går till underhåll och utveckling av utegym, ridbana m.m. på Tänndalen Arena.

Välkommen till Tänndalen Arena! 
Solceller har monterats på bygdegården för lägre energikostnader.
Tänndalen Arena
Tänndalens skidstadion har tillrättalagts för att kunna nyttjas för fritidsaktiviteter under barmarkssäsong och för att bättre kunna användas för viinteraktiviteter. Arbetet stod klart 2018.
Tänndalens byalag har till största delen finansierat projektet genom beviljat stöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.