Välkommen till Tänndalens Byalag

Välkommen till Tänndalens Byalags hemsida.

Här finns information om vår förening och vad vi sysslar med.

Här ger vi erbjudanden och tips om aktiviteter och annat som finns i vår vackra fjälldal.

Välkomna till Tänndalen!

Anders Hagström i Tänndalen har en egen installerad väderstation.

 

Tänndalen 17 september 2017

Marknadsföra Härjedalen kunde man redan 1936!
Se gärna denna härliga
film

Aktuellt

               Elljusspåret      
        lyser varje kväll till 22.00
Gående i elljusspåret undanbedes.
Gamla vägen längs sjön rekommenderas för promenader.

     Andersborg Våffelstuga
              Öppettider och info

Tänndalens skidstadion tillrättaläggs för att kunna nyttjas för fritidsaktiviteter under barmarkssäsongen. Projektet färdigställs våren 2018.
Tänndalens byalag har beviljats stöd för projektet inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.